Български филми

ИА „Национален филмов център” финансира развитие на филмови проекти, включително създаване на сценарии за игрални, документални и анимационни филми, както и производството на пълнометражни и късометражни игрални, документални и анимационни филми.

Държавното подпомагане на филмовата индустрия за 2016 г. е в размер на 13 200 000 лв.
І. Филмопроизводство – не по-малко от 80% от отпуснатата субсидия:
ІІ. Разпространение и показ  – не по-малко от 10% от отпуснатата субсидия.
ІІІ. Промоция на български филми – не по-малко от 5% от отпуснатата субсидия.
ІV. Подпомагане създаването на български филми, свързани с национални прояви и чествания на събития и бележити дейци – не по-малко от 5% от отпуснатата субсидия.

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2015 - Razhodi-NFC_2015.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2014 - Razhodi-NFC_2014.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2013 - Razhodi-NFC_2013.doc

Финансова ревизия - справка издадени Запис на заповеди и сключени анекси към договори (по справка изх.№ 01-206/13.06.2011 за АДФИ) - FinRev2011_ZapisZaovedi_anex-protokol.xls 

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2012 - Razhodi-NFC 2012.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2011 - Razhodi-NFC 2011.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2010 - Razhodi-NFC 2010.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2009 - Razhodi-NFC 2009.doc 

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2008 - Razhodi-NFC 2008.doc

Oтчет на разходите за държавното подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на ИА НФЦ за 2007Razhodi-NFC 2007.doc