Фестивали

ИА "Национален филмов център" работи в сътрудничество с Българската национална телевизия, Българската национална филмотека, Съюза на българските филмови дейци и други организации в областта на аудиовизията при създаването, разпространението и опазването на български филми, както и за защита на авторските и сродните права на българските и чужди филмови творци.

ИА "Национален филмов център" е организатор на:

  • Фестивал на българския игрален филм ЗЛАТНА РОЗА, който се провежда в гр. Варна в края на лятото.
  • Фестивал на българския неигрален филм ЗЛАТЕН РИТОН, който се провежда в гр. Пловдив през есента.
  • Международен фестивал на Европейските копродукции, който се провежда в гр. София през пролетта.