Начало

Изпълнителна агенция “Национален филмов център” е администрация към министъра на културата на Република България с цел подпомагане на националната филмова индустрия. В своите действия, насочени към подкрепата на производството,  разпространението, промоцията и показа на българските филми, тя се ръководи от съчетаването на културни и икономически цели. Основни приоритети на ИА “Национален Филмов Център” са: осигуряването на пълноценен кинематографичен процес в национален мащаб, защита на правата и интересите на зрителите, подкрепата на нови таланти и млади автори.